DE TAAK VAN DE LICHTWACHTER

De werkzaamheden van Hendrik bestonden uit het ontsteken van de lichten op de leidammen en lichtwachterswoning. Dat was niet het enige, ook diende hij liggelden te innen van schepen die bij slecht weer hun toevlucht zochten in de vluchthaven. Hij moest ook tol heffen, want de Maatschappij had veel kosten gemaakt. De Rijksoverheid gaf opdracht ieder schip te belasten dat gebruik maakte van het Zwolse Diep. De tol kon ook afgerekend worden bij het eerdergenoemde ‘bakenhuisje’ en de Ketting. Daar werd de ketting strakgetrokken, tot de tol betaald was
Copyright 2023-2024 Zuiderkrib - 
Webdesign by Waves & Woods
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram