EENZAAM + GEVAARLIJK

Hoe paradijselijk en romantisch het wonen op Kraggenburg ook mag lijken, in vroeger dagen was het leven er eenzaam en niet van gevaar ontbloot.

Zware stormen en kruiend ijs zorgden voor levensgevaarlijke situaties, waarbij bewoners doodsangsten uitstonden en soms ternauwernood door een te hulp schietende schipper van de terp werden gehaald. Begin 1875 nam Rijkswaterstaat het beheer over en schafte de tolheffing af. Om beter bestand te zijn tegen extreme weersinvloeden, werd in 1877 de terp opgehoogd naar 4,5 meter boven NAP, en een nieuwe woning met zinken dak gebouwd.

Dit nieuwe Kraggenburg kreeg door de ‘lichtopstand’ op het dak, het aanzien van een vuurtoren. Dit is tot op de dag van vandaag zo gebleven.
Copyright 2023-2024 Zuiderkrib - 
Webdesign by Waves & Woods
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram