LAATSTE LICHTWACHTERS

Eén van de laatste lichtwachters was Casper Kombrink (1902-1911). Zijn nazaten wonen nog altijd in Kraggenburg, de Casper Kombrinkstraat is naar hem vernoemd.

Onder de titel ‘De Zeeburcht’, schreef Lammert Kombrink, een zoon van Casper, een boek over de geschiedenis van Oud-Kraggenburg. De laatste lichtwachter was Barend Kroeze (1911-1920).

Van 1920 tot de inpoldering van de Noordoostpolder heeft Oud-Kraggenburg geen vaste bewoner meer gekend. De bakens werden geautomatiseerd, vanaf Genemuiden werden ze regelmatig gecontroleerd door de bakenwachter.
Copyright 2023-2024 Zuiderkrib - 
Webdesign by Waves & Woods
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram